Billund Kommune

Økonomisk grundlag

Selvom størstedelen af det arbejde, der ydes i Kontakten ,er frivilligt, kan drift og aktiviteter ikke gennemføres uden penge.

Kontakten har gennem mange år haft et tæt samarbejde med Billund Kommune vedrørende integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk i det område, som kommunen dækker.

Via en årlig økonomisk støtte til driften af Kontaktens arbejde har Billund Kommune skabt grundlaget for Kontaktens arbejde og eksistens.

“Vi er da meget tilfredse med den indsats, som Kontakten bidrager med i vores kommune, da det er med til at skabe en bedre forståelse blandt vore borgere af, hvad det egentlig vil sige at være borger i Danmark og ikke blot det at være en arbejdsløs borger med sproglige udfordringer.

Kontakten er med til at skabe netværk til andre borgere i Danmark, hvilket er vigtigt for integrationen i enhver henseende.”

Jesitta Kinder, teamleder – integration Billund Kommune.

Øvrige midler
Tilskuddet fra kommunen er desværre ikke tilstrækkeligt til at dække alle Kontaktens aktiviteter. Derfor søger vi også midler en lang række andre steder. I en lang årrække har Socialstyrelsen støttet Kontakten med PUF-midler (ansøgningespulje til frivilligt socialt arbejde). De seneste år er det desværre blevet sværere at få del i disse, men vi er taknemmelige, hver gang det lykkes. Vi søger også §18-midler og diverse fonde for at få økonomien til at hænge sammen.

Privat støtte
Har du lyst til at støtte Kontakten økonomisk, kan du læse mere under “Bliv medlem”.