Dansk Flygtningehjælp

Få hjælp til dagligdagens opgaver

Hos Kontakten i Billund Kommune kan du få lektiehjælp, hjælp til breve fra det offentlige og andet praktisk, eller blot komme og nyde det hyggelige samvær. Du er altid velkommen og måske kan du også hjælpe nogle andre med de udfordringer, som de har lige nu. Alt foregår i nogle uformelle rammer og uden referater og journaler. Og du skal IKKE bestille tid. Kig ind!!!

Kontakten har som mål at bidrage til, at så mange flygtninge som muligt får styrket deres netværk, lærer at tale dansk, får en uddannelse og et arbejde, således at de på et tidspunkt kan blive en del af den danske arbejdsstyrke, eller, når situationen tillader det, kan vende tilbage til deres hjemlande.

Kontaktens holdning er, at vi respekterer andre mennesker uafhængigt af nationalitet, religion, hudfarve eller social status.

Vi prøver at leve op til det gamle princip: Vær mod andre, som du ønsker, at andre skal være mod dig.

Kontakten er en forening af frivillige, som samarbejder med Dansk Flygtningehjælp, Billund Kommune, Sprogskolen samt andre foreninger og private. Formålet med Kontakten er at hjælpe flygtninge i Billund Kommune. Kontakten har som mission at være et samlingssted, hvor frivillige og flygtninge kan mødes til gavn for flygtningenes integration.

De frivillige i Kontakten yder blandt andet lektiehjælp og forklarer de breve og informationer, flygtningene modtager fra de danske myndigheder. På billedet her har de frivillige arrangeret en festlig fastelavnssøndag for 70 glade børn og voksne.

Vi fokuserer på

Netværk og relationer

Vi forsøge at skabe kontakt mellem “gamle” danskere og nydanskere. Fx også ved at arrangere festlige events som fastelavnsfester, julefester, sommerfester mv.

Uddannelse og arbejde

At træne dansk så man når et niveau, hvor det er muligt at bestride et job og tage en uddannelse er vigtigt. Til det er der brug for både danske kontakter at tale med, nogle der kan hjælpe med lektier og andre der ved, hvordan man skriver en ansøgning eller laver et CV.

Det kan vi hjælpe med.

Integration

Hverdagene kan være fyldt med udfordringer, når man kommer til et nyt land og en ny kultur. Viden om ikke bare, hvad man gør, men også hvordan tingene hænger sammen er med til at forebygge fordomme, myter og negativitet.

Når man via dialog kender hinanden og forstår hinandens baggrund, forebygges mange problemer.

Vi vil gerne både lære om andre kulturer og fortælle om den danske.