Vi hjælper gerne med så vidt muligt at matche frivillige netværksfamilier med flygtninge. Netværksfamilier kan være vigtige i forhold til at forebygge og afhjælpe

– Ensomhed og isolation
– Fremmedgørelse i forhold til det danske samfund
– Manglende eller utilstrækkelige danske sprogkundskaber
– Manglende viden om hvordan man i praksis løser forskellige udfordringer eller opgaver i Danmark

Aktiviteter

Du kunne måske også være interesseret i

De frivillige hjælper gerne med at udfylde forskellige dokumenter – almindeligvis i digital form.

I flere år har en større gruppe danske og udenlandske kvinder mødtes i Kvindegruppen.

Deltag i vores sociale arrangementer, som eksempelvis sommergrill, julefest og fællesspisninger.