Nyhedsbreve

KONTAKTEN - BILLUND KOMMUNE

... en del af Dansk Flygtningehjælp

Nyhedsbreve

 

På denne side vil man kunne læse det seneste nyhedsbrev og i visse tilfælde nogle endnu mere aktuelle beskeder.

Næste nyhedsbrev forventes at blive offentliggjort i december 2019. Der udkommer nyhedsbreve ca. 5 gange om året.

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbreve fra Kontakten på mail, bedes du oplyse dette til formand og webmaster Egil Hvid-Olsen på eho@km.dk.

 

 

Nyhedsbrev fra Kontakten, oktober 2019


Ny konstituering
Efter udskiftningen i bestyrelsen (se forrige nyhedsbrev) ser bestyrelsens konstitueringen således ud:
Egil Hvid-Olsen: Formand.
Jeyarajah Rasiah (Ratch): Næstformand og aktivitetsansvarlig (og dermed også medlem af aktivitetsudvalget).
Aase Sørensen: Kasserer og sekretær.
Selvan Rasiah: Medlem af aktivitetsudvalget.
Noura Jalal: Medlem af aktivitetsudvalget.
Lissi Frederiksen: Medlem af aktivitetsudvalget.
Samira Ghanem: Medlem af aktivitetsudvalget.


Anders Larsen
Anders Larsen, Kontaktens tidligere formand og ekstremt aktive frivillige, afgik ved døden i september. Anders er nok den person, der har været med til at forme Kontakten og dens tilbud allermest. Han brugte imponerende meget tid i Kontakten, dels på sit kontor oppe for enden af trappen, dels inde i stuen som frivillig lektiehjælper. Og så lagde han altså også mange kræfter i bestyrelsesarbejdet.
Dertil kommer en række andre initiativer, som Anders tog på sig og også ofte fik gennemført udenfor Kontakten. Således var han med til at opbygge en stor del af de nødvendige rammer for det frivillige arbejde, der ydes i Billund Kommune.
Anders vil blive savnet i Kontakten. Tankerne går til Hanne og resten af Anders’ familie.


Sommerfest og Røde Kors kursus
Desværre måtte sommerfesten, lørdag d. 17. august, aflyses grundet for få tilmeldte. Til gengæld gennemførte Kontakten – på Preben Sørensens initiativ – et kursus i brug af hjertestarter. Deltagerne var meget tilfredse.


Planer
Endnu vides der intet om, hvornår Kontakten skal flytte til nye lokaler. Vi afventer besked fra kommunen.
I mellemtiden arbejder aktivitetsudvalget med en julefest, en nytårskur og en udflugt til Aarhus.
Ratch og Egil har længe været i gang med at undersøge mulighederne for at etablere en mandegruppe, men det er svært at skaffe etnisk danske mænd til opgaven.


Flere frivillige
Enkelte dage er der for få frivillige lektiehjælpere, så bestyrelsen vil vældig gerne i kontakt med nogle, der har lyst til at tage denne opgave på sig – blot en eller to eftermiddage om ugen.


Venlig hilsen Kontaktens bestyrelsesformand Egil Hvid-Olsen.