Nyhedsbreve

Nyhedsbreve

 

På denne side vil man kunne læse det seneste nyhedsbrev og i visse tilfælde nogle endnu mere aktuelle beskeder.

Næste nyhedsbrev forventes at blive offentliggjort i marts 2019. Der udkommer nyhedsbreve ca. 5 gange om året.

 

 

Nyhedsbrev fra Kontakten, februar 2019


Det positive
Der er sket meget siden nyhedsbrevet i november udkom. Lad os begynde med det positive:
Der er stadig mange, der gør brug af Kontaktens tilbud. Nogle dage er der fuldt hus, andre dage er der ikke helt så mange, hvilket giver lektiehjælperne mulighed for at gå endnu mere i dybden.
Julefesten var en succes med 92 glade deltagere.
En frivillig har meldt sig til at gøre rent i Kontakten, så huset nu bliver rengjort to gange om ugen. Det er dejligt, fordi de mange besøgende ikke kan undgå at slæbe lidt skidt med ind fra gaden.
En anden frivillig, der for nylig blev student, har for tiden sin gang på Kontakten som lektiehjælper. Brugerne har taget godt imod ham.
Kvindegruppen kører for fuld udblæsning. Der tages godt imod dem, hvor de kommer. Arrangementet på Mødestedet var så stor en succes, at man regner med at gentage det i 2019. I februar planlægger gruppen de kommende arrangementer.
Reem fra kvindegruppen var med til at organisere en stor tøjindsamling til Syrien. Der kom rigtig meget tøj ind fra Grindsted og omegnsbyerne. Tøjet blev samlet og siden afhentet i Kontakten.


Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i Kontakten, onsdag den 27. marts kl. 19.00. Ane Marie Jørgensen, Preben Sørensen og Hanne Keller er på valg. De to første genopstiller, men det gør Hanne ikke. Bestyrelsen vil gerne takke Hanne for hendes store engagement og overblik.
Har man lyst til at blive medlem af Kontaktens bestyrelse, er man meget velkommen til at oplyse et bestyrelsesmedlem om det.
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde til generalforsamlingen.


Økonomi og sponsorater
Noget af det mindre positive, der er sket siden sidst, er, at Kontakten har modtaget færre fondsmidler at drive stedet for end forventet. I forvejen har bestyrelsen arbejdet på tiltag, der kunne skaffe Kontakten flere midler, som kunne benyttes ved pludseligt opståede behov. Nu har vi endnu større behov for disse midler.
I løbet af februar vil et tilbud om sponsorater blandt områdets erhvervsdrivende bliver præsenteret. Kontakten tilbyder et særligt logo, som sponsorerne dels kan sætte på deres hjemmeside, dels kan klæbe på deres dør. Prisen er 1000 kr. pr. år for sådan et erhvervssponsorat. Vi håber, at der vil være interesse for dette, så der bliver penge nok til at drive Kontakten for. Piper Aps donerer klistermærkerne med det særlige sponsorlogo, hvilket bestyrelsen takker for.


Flytning
Bestyrelsen har gennem længere tid vidst, at der var en risiko for, at lejemålet af Østerbrogade 2 blev opsagt på et tidspunkt. Grindsted Menighedsråd ejer huset, og har igennem mange år lejet det ud til Kontakten. Nu har menighedsrådet imidlertid købt naboejendommen. Der er nemlig nogle gamle planer om at frilægge det hjørne, som Østerbrogade 2 og 4 ligger på. En virkeliggørelse af disse planer er kommet tættere på, og Kontakten vil næppe kunne blive ved med at have til huse i nr. 2. Der vil dog være god tid til at finde et nyt sted, hvor Kontakten kan holde til.
Kommunen har vist interesse i at hjælpe Kontakten med en løsning. Bestyrelsen deltager i denne dialog i håbet om at kunne finde så gode lokaler som muligt.

KONTAKTEN - BILLUND KOMMUNE

... en del af Dansk Flygtningehjælp