Nyhedsbreve

KONTAKTEN - BILLUND KOMMUNE

... en del af Dansk Flygtningehjælp

Nyhedsbreve

 

På denne side vil man kunne læse det seneste nyhedsbrev og i visse tilfælde nogle endnu mere aktuelle beskeder.

Næste nyhedsbrev forventes at blive offentliggjort i marts 2019. Der udkommer nyhedsbreve ca. 5 gange om året.

 

 

Nyhedsbrev fra Kontakten, april 2019


En travl periode
Kontakten har været igennem en travl periode og står foran en del omvæltninger, som vil blive beskrevet kortfattet i dette nyhedsbrev. Hvis man vil vide mere, kan man læse referatet fra det seneste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen samt ”Formandens beretning” her: http://kontakt1.dk/dokumenter-1.html.


Flytning
Kontakten har til huse på Østerbrogade 2, som er ejet af Grindsted Menighedsråd. Rådet har i mange år haft planer om at købe Østerbrogade 4 og at rive denne ejendom og Østerbrogade 2 ned, hvorved der vil blive åbnet for udsynet ind til kirken. Da menighedsrådet fik mulighed for at købe nr. 4, blev dette gjort, hvilket betyder, at Kontaktens lejemål bliver opsagt indenfor nogle år.
Dog har Kontakten mere eller mindre været på vej væk i et års tid, idet bestyrelsen har forhandlet med kommunen om flytning til andre lokaler under gunstige betingelser. Dette har bestyrelsen imidlertid ikke måttet oplyse om. Med opkøbet af Østerbrogade 4 er en flytning blevet nødvendig, og forhandlingerne om, at Kontakten får lokaler stillet til rådighed af kommunen på Nymarksvej 10, Frivilligcenter Billund, fortsættes. Bestyrelsen forventer, at de økonomiske vilkår, der tilbydes, stadig er gunstige.


Økonomi
I 2019 har Kontakten modtaget langt færre økonomiske midler end tidligere, hvilket har medført en markant nedsættelse i den daglige leders løn og forpligtelser.
I 2018 begyndte bestyrelsen at arbejde på sponsorater, så der blev lidt flere penge at gøre godt med til pludseligt opståede ideer. Forude ligger der drøftelser i bestyrelsen om, hvordan vi bruger Kontaktens penge bedst. Det er derfor ikke sikkert, at pengene fra sponsoratet kan bruges efter hensigten, men må indgå i den daglige drift for at få enderne til at hænge sammen. Når alt kommer til alt, er det jo vigtigere, at Kontakten består, end at pludseligt opståede initiativer virkeliggøres.
Bestyrelsen har haft held til at formidle den pressede økonomiske situation ud i offentligheden, hvilket har medført tegning af sponsorater og private donationer, for hvilke bestyrelsen takker. Der er dog stadig brug for flere penge, så bestyrelsen arbejder videre på at skaffe fondsmidler. Om Kontaktens økonomi kan hænge sammen fremover afhænger dog i høj grad af, hvordan forhandlingerne med kommunen om de fremtidige vilkår efter en flytning former sig.


Venlig hilsen Kontaktens bestyrelsesformand Egil Hvid-Olsen.