Nyhedsbreve

KONTAKTEN - BILLUND KOMMUNE

... en del af Dansk Flygtningehjælp

Nyhedsbreve

 

På denne side vil man kunne læse det seneste nyhedsbrev og i visse tilfælde nogle endnu mere aktuelle beskeder.

Næste nyhedsbrev forventes at blive offentliggjort i oktober 2019. Der udkommer nyhedsbreve ca. 5 gange om året.

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbreve fra Kontakten på mail, bedes du oplyse dette til formand og webmaster Egil Hvid-Olsen på eho@km.dk.

 

 

Nyhedsbrev fra Kontakten, juni 2019


En dejlig økonomisk håndsrækning
Kontakten står overfor forskellige udfordringer, blandt andet flytning (tidspunktet kendes ikke endnu), hvilket gør det svært at forudsige, hvordan økonomien ser ud om et halvt eller et helt år. Desuden fik Kontakten sidste gang, der blev søgt, tildelt færre §18-midler, end bestyrelsens havde håbet på. Så meget desto større var glæden, da K.G. Hansens Fond imødekom en ansøgning. Fonden giver Kontakten i alt 250.000 kr. over to år (2019 og 2020). Med en sådan sum penge kan Kontakten ikke alene dække den sædvanlige drift, betale de omkostninger, der må komme i forbindelse med flytningen, men også igangsætte nogle af de ideer, bestyrelsen brygger på. Blandt disse er blandt andet etableringen af en mandegruppe (en slags pendant til Kvindegruppen: http://kontakt1.dk/kvindegruppen-1.html), der forhåbentlig ser dagens lys i løbet af efteråret 2019. Er man interesseret i at være en del af denne, kan man kontakte Ratch eller undertegnede (fik vores kontaktoplysninger på http://kontakt1.dk/om-os-1.html).


Farvel til bestyrelsesmedlemmer og velkommen til nye
Desværre har Ane Marie Jørgensen (menigt medlem) og Preben Sørensen (næstformand og sekretær) valgt at trække sig fra bestyrelsen. Begge takkes for deres engagement.
De to suppleanter, Lissi Frederiksen og Samira Ghanem, indtræder i bestyrelsen i Ane Maries og Prebens sted.


Sommerfest
Lørdag d. 17. august holder Kontakten sommerfest i Frivilligcenter Billund på Nymarksvej. Der vil komme information herom på Kontaktens hjemmeside.


Sommerferielukket
Kontakten holder sommerferielukket d. 28. juni til 9. august. Bestyrelsen ønsker alle brugere en dejlig ferie.


Venlig hilsen Kontaktens bestyrelsesformand Egil Hvid-Olsen.